wz

Rodičovské združenie - MŠ Nemešany

skolka-nemesany
skolka_nemesany
Materská škola Nemešany 62, 05302
Title
Prejsť na obsah
Plán plenárnych schôdzí Rodičovského združenia
 
September
-   informácie o platnej legislatíve pre MŠ
-    základné pravidlá spolupráce a spôsob poskytovania kontaktu MŠ              rodičom
-    voľba výboru rodičov
-    plán akcií školy
-    školský poriadok školy pre rodičov
-     režim dňa detí
-     záujmová činnosť detí
-     rôzne
December
-        slávnostná schôdza spojená s programom detí
-         posedenie pri stromčeku
-         zhodnotenie činnosti krúžkov
-         návrhy rodičov k akciám školy
Máj
-      prevádzka školy počas prázdnin
-     beseda s odborným lekárom – pediatrom, stomatológom, psychológom
-     netradičné aktivity spojené s rozvojom pohybových schopností, zručností  a telesnej zdatnosti detí
-     rôzne podľa potreby

Mimoriadne plenárne schôdze ZR budú zvolávané podľa potreby školy a rodičov
Posledná aktualizácia
20. 5. 2020
Návrat na obsah