wz

Oznamy - MŠ Nemešany

skolka-nemesany
skolka_nemesany
Materská škola Nemešany 62, 05302
Title
Prejsť na obsah
Oznam z dňa 26.6.2020
rozlúčka
Oznam z dňa 25.6.2020
Oznam z dňa 20.5.2020 Pokyny, upravujúce podmienky materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020

Oznam dňa 19.5.2020 prieskum záujmu o návštevu materskej školy ich dieťaťom/deťmi  

Oznam dňa 25.3.2020
Oznamujem rodičom,že zápis do Materskej školy bude od 30.apríla do 31. mája 2020
Čo je potrebné priniesť:
  • Vyplnenú žiadosť (nemusí obsahovať potvrdenie lekára)
Vyplnené tlačivá:
  • Informácie o dieťati
  • Splnomocnenie
  • Vyjadrenie zákonného zástupcu dieťaťa   
Všetky tieto dokumenty poprosím odovzdať riaditeľke Materskej školy po dohode telefonicky. Za pochopenie ďakujem.

Oznam dňa 24.03.2020
Minister školstva dnes 24.2.2020 rozhodol, že sa prerušuje vyučovanie až do odvolania.
- zápis do 1. ročníka základných škôl sa uskutoční
od 15. do 30. apríla, a to bez osobnej prítomnosti detí, ideálne elektronickou formou.
Pani riaditeľka ZŠ s MŠ Klčov bude informovať o náhradnom termíne zápisu do Základnej školy.
- žiadosti na materské školy treba podávať
od 30. apríla do 31. mája, ani v tomto prípade nebude potrebné potvrdenie o zdravotnom stave.
Žiadosť si môžu rodičia stiahnuť na internetovej stránke a zaslať elektronicky na mail ms.nemesany@gmail.com.

Oznam dňa 13.03.2020
Dňa 13.marca 2020 (piatok) bude riaditeľské voľno MŠ z preventívnych dôvodov na základe odporúčania VÚC Prešov.
Od pondelka 16.marca 2020 sú na základe rozhodnutia Ústredného krízového režimu na území SR zatvorené všetky školy pre vyučovací proces, minimálne do piatka 27.marca 2020.
Zostávame v domácej karanténe, nevyhľadávajme verejné priestory, zamestnajme sa samoštúdiom, dodržiavajme zvýšené hygienické opatrenia, buďme zodpovední k sebe a svojmu okoliu.
Mgr. Jana Škotková, riaditeľka Materskej školy.

Oznam dňa 13.03.2020
Rozhodnutie riaditeľky školy
riaditeľka Materskej školy v v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rámci svojich kompetencii a súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19, preventívnych dôvodov na základe odporúčania VÚC Prešov  
udeľuje riaditeľské voľno 13. marca 2020
Pedagogickým, nepedagogickým zamestnancom a deťom.
Odôvodnenie
Voľno je poskytnuté deťom z dôvodu opatrenia na zabránenie šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19.

Posledná aktualizácia
29. 6. 2020
Návrat na obsah