wz

Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa - MŠ Nemešany

skolka-nemesany
skolka_nemesany
Materská škola Nemešany 62, 05302
Title
Prejsť na obsah
Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa
  • Neprítomnosť dieťaťa, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca.
  • Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce dni, predloží zákonný zástupca potvrdenie od lekára.
  • Ak je neprítomnosť dlhšia ako 14 dní, oznámi zákonný zástupca riaditeľke dôvod neprítomnosti písomne, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa do MŠ predloží písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti  prostredia.
§ 144 ods. 10 Zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
Posledná aktualizácia
20. 5. 2020
Návrat na obsah