wz

O nás - MŠ Nemešany

skolka-nemesany
skolka_nemesany
Materská škola Nemešany 62, 05302
Title
Prejsť na obsah

Naša Materská škola sa nachádza v malej obci Nemešany neďaleko mesta Spišské Podhradie na východe Slovenska. Materská škola má nezastupiteľné miesto v rodine, v jej starostlivosti o dieťa. V relatívne krátkom čase je nevyhnutné dať dieťaťu to najlepšie, čo sa dá, aby jeho štartovacia pozícia v nasledujúcom vzdelávaní bola čo najlepšia. To všetko je možné iba v zdravo fungujúcom vzťahu učiteľ - dieťa - rodič a v kvalitnom edukačnom prostredí. Zabezpečiť tieto požiadavky je jednou z našich priorít.

Naším cieľom je pripraviť deti na vstup do základnej školy, komplexne rozvíjať ich osobnosť, pričom kladieme dôraz na zdravý životný štýl, environmentálne cítenie, rozvoj ľudových tradícií ako aj formovanie jedinečnosti detí rozvíjaním ich nadania a záujmov.

Zriaďovateľom materskej školy je obec Nemešany, ktorá má právnu subjektivitu. Poskytujeme starostlivosť deťom vo veku od 3 - 6 rokov.

V uplynulom období prešla materská škola malou rekonštrukciou a modernizáciou v spolupráci so sponzormi a rodičmi. Získali sme tým kvalitné prostredie pre prácu s deťmi, čo je významnou devízou do budúcnosti. Máme tak kvalitné didaktické vybavenie, ktoré spolu so skúsenými pedagógmi a obslužným personálom garanciou naplnenia našich výchovno-vzdelávacích cieľov. I naďalej sa snažíme získavať sponzorov na získavanie finančných príspevkov.
Budeme radi, ak naša stránka splní svoj účel a nájdete na nej všetko, čo vás zaujíma. Radi sa budeme zaoberať vašimi otázkami alebo podnetmi, ktoré nám môžu pomôcť skvalitniť našu prácu.
Materská škola spolupracuje s okolitými materskými školami (Domaňovce, Doľany, Klčov, Hincovce).
Dlhoročná skúsenosť z praxe potvrdzuje, že vzájomná spolupráca medzi materskou školou a rodičmi má pozitívny vplyv ako na deti, tak aj na budovanie dobrého obrazu o škole u rodičov a následne aj celej verejnosti. Na komunikáciu a spoluprácu s rodičmi naďalej využívať formálne stretnutia rodičov na rodičovskom združení a neformálne stretnutia na rôznych spoločenských akciách s deťmi pre rodičov a verejnosť.

Materiálno-technické a priestorové podmienky
Materská škola poskytuje 22 deťom celodennú výchovu a vzdelávanie, ktoré zabezpečujú dve učiteľky a jedna prevádzková zamestnankyňa.

Vonkajšie priestory
Materská škola je umiestnená v budove kultúrneho domu obce Nemešany. Je to neúčelová časť budovy, ktorá postupne prešla viacerými zmenami a postupnými stavebnými úpravami na vyhovujúce prostredie pre jednotriednu materskú školu s peknou školskou záhradou.
Školský dvor a školská zabezpečujú slnečné a tienisté miesta záhrady.
Školská záhrada je účelovo vybavená preliezkami, lavičkami, veľkým pieskoviskom, záhradným domčekom, záhradným nábytkom a veľkou plochou na pohybové aktivity.

Vnútorné priestory
V materskej škole sú dve hracie miestnosti.
Jedna slúži aj ako jedáleň.
V priestoroch sa nachádza samostatná spálňa.
Kuchyňa – výdajňa jedál.
WC a umyváreň.
Sklad lôžkovín, sklad učebných pomôcok.
Chodba, šatňa.
Stav vnútorných priestorov je uspokojivý, vybavenie účelové.  
Posledná aktualizácia
28. 6. 2020
Návrat na obsah