wz

Denný režim - MŠ Nemešany

skolka-nemesany
skolka_nemesany
Materská škola Nemešany 62, 05302
Title
Prejsť na obsah

Prevádzkový poriadok

Vytvorením priaznivej psychosociálnej atmosféry rešpektujúc biorytmus detí, striedaním aktívnych a relaxačných aktivít spontánnych a riadených činnosti stanovili sme najvýhodnejší denný poriadok. Takto stanovený denný poriadok zabezpečuje plnohodnotnú výchovno vzdelávaciu činnosť vo všetkých organizačných formách denného poriadku – hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, edeukačné aktivity, pobyt vonku. Poskytovali sme deťom maximálnu možnosť pre hru. Počas celodenného pobytu v MŠ, kládli sme základy vhodných stereotypov – činnosti zabezpečujúce životosprávu. Denne sme deti viedli k samostatnosti v sebaobsluhe a k slušnosti. Poskytovali im dostatočný priestor na sebarealizáciu, sebahodnotenie a individualizmus.

Posledná aktualizácia
20. 5. 2020
Návrat na obsah