wz

Adaptačný proces - MŠ Nemešany

skolka-nemesany
skolka_nemesany
Materská škola Nemešany 62, 05302
Title
Prejsť na obsah
Adaptačný proces detí v MŠ – pre rodičov.
Pre dieťa je pobyt v materskej škole prirodzeným obohatením jeho fyzického a duševného života. Čas strávený v materskej škole je naplnený zmysluplnými aktivitami a činnosťami.
Vaše deti čaká prajné prostredie, svet hier, hudby a pohybu, živej a neživej prírody, kultúry, vedy a techniky.
V septembri nastúpia do MŠ deti prvýkrát. Pre väčšinu z nich znamená táto zmena stres. Pre deti prítomnosť mamy zaručovala istotu a pocit bezpečia, materská škola v nich vzbudzuje
strach a neistotu. Ťažkosti dieťaťa pri začleňovaní do kolektívu sú individuálne, vychádzajú z temperamentu detí a ich osobnosti, z výchovného štýlu v rodine a z citovej väzby na matku.
Príchod dieťaťa do kolektívu znamená novú formu socializácie, rešpektovanie sociálnej potreby dieťaťa na spolužitie s rovesníkmi. Deti sa učia poznávať povahové vlastnosti, taktiky
správania a spôsoby prispôsobovania sa iným deťom. Pre úspech adaptačného procesu je najdôležitejšia spolupráca rodičov a učiteliek. Informácie rodičov o povahe a správaní dieťaťa
pomáhajú ľahšie zvládnuť toto náročné obdobie. Dôležitá je jednotnosť, dôslednosť a trpezlivosť zo strany rodičov a učiteľov. Rodičia musia rozprávač s dieťaťom o
materskej škole veľmi pekne, nerobiť z nej strašiaka, motivovať dieťa, aby sa do materskej školy a za kamarátmi tešilo.


Zopár rád pre bezbolestnejšie prvé chvíle v septembri :
1. Zobúdzajte deti skôr aby ste predišli časovému stresu.
2.Buďte pokojní, ak dieťa začne ,,vyjednávať“.
3. Nesľubujte odmeny za to, keď pôjde do MŠ bez plaču.
4. Rozprávajte dieťaťu cestou do MŠ čo budete robiť.
5. Ak dieťa plače a nereaguje na slová, odlúčenie čo najviac urýchlite.
6. S dieťaťom sa rozlúčte nežne a rozhodne odíďte.
7. Rozhovory s učiteľkou v ranných hodinách dieťa rozrušujú (informácie získavajte popoludní ! ).
8. Porozprávajte dieťaťu čo budete robiť keď sa vráti z MŠ.
9. Ak je lúčenie bolestné a plačlivé, zbytočne ho nepredlžujte, pani učiteľky vedia ako dieťa zaujať.
10.Pre dieťa prichádzajte usmiata, veselo komentujte dianie v MŠ (dieťa musí nadobudnúť pocit, že je všetko v poriadku).
Posledná aktualizácia
20. 5. 2020
Návrat na obsah