wz

Úvodná stránka - MŠ Nemešany

skolka-nemesany
skolka_nemesany
Materská škola Nemešany 62, 05302
Title
Prejsť na obsah

Milí rodičia, vitajte na našej spoločnej webovej stránke materskej školy Nemešany, ktorá vznikla z potreby zlepšenia vašej informovanosti, propagácie materskej školy na verejnosti a využitia možností, ktoré dnes prinášajú digitálne média.
„Materská škola by mala byť pre každé dieťa príležitosťou zmysluplne, bohato a šťastne prežiť vlastné detstvo“
Beáta Kosová
Prevádzka materskej školy je v čase od 6:30 do 16:00
Koncepčné zámery školy vychádzajú z regionálnych a personálnych podmienok. Sú orientované na rozvíjanie regionálnej kultúry a ľudových zvyklostí, spoluprácu s blízkymi materskými školami, základnými školami, základnou umeleckou školou, rodičmi.
Hlavné ciele výchovy a vzdelávania vzhľadom na orientáciu školy vychádzajú z tradície školy analýz výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienok školy.
Osobitosť každého národa je daná osobitosťou ľudových tradícií.
V čase, keď sa znova vraciame k národnej výchove, je potrebné oživiť ľudové piesne, zvyklosti, ako jedny z hlavných nositeľov národných tradícií. Prostredníctvom týchto národných tradícií chceme pomáhať prebúdzať a oživovať národnú hrdosť a sebavedomie národa, využívaním regionálnych a lokálnych zvyklosti.
Sledujúc tieto ciele dlhodobú stratégiu orientácie materskej školy chceme postupne zameriavať na rozvíjanie ľudových zvyklosti citlivým vnímaním krásy ľudových piesní, básni, hier, lebo dieťaťa je kvet, (nezábudka) ale pôda z ktorej vyrastá sme my. Rozsievajme do tej našej pôdy – do detí múdrosti, krásy a pravdy našich predkov aby ich utvárali v dobrých a užitočných ľudí.


Posledná aktualizácia
28. 6. 2020
Návrat na obsah